muzeum1Ciekawa lekcja historii.

Wyjątkową lekcję historii przygotowano w piątek dla uczniów z Rakoszyc. Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez dr Grzegorza Borowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.

24 marca uczniowie klasy IIa Gimnazjum Zespołu Szkół w Rakoszycach, wraz opiekunem, nauczycielem historii Pawłem Kosińskim, uczestniczyli w warsztatach archeologicznych w średzkim muzeum. Spotkanie odbyło się w ramach projektu edukacyjnego „Dzieje Środy Śląskiej w średniowieczu zachowane w źródłach archeologicznych”.

Celem realizowanych w tym dniu zajęć   było praktyczne zaprezentowanie uczniom jak wyglądają kolejne etapy pracy archeologa, historyka, antropologa oraz innych specjalistów po wykopaniu przedmiotów z ziemi w próbie rekonstrukcji śladów życia i działalności człowieka w przeszłości. W trakcie odbytego spotkania dla uczniów najważniejszym punktem warsztatów była możliwość własnoręcznego zrekonstruowania naczyń używanych przez mieszkańców Środy Śląskiej w średniowieczu, na podstawie zachowanych fragmentów ceramicznych, pod czujnym okiem eksperta. Zorganizowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem ze strony uczestników projektu. Dzięki nim uczniowie mogli przekonać się osobiście, że odkrycie pozostałości w ziemi to dopiero początek żmudnych i często bardzo różnych czynności, jakie podejmują ludzie pracujący   w muzeum, zanim zostaną zaprezentowane efekty ich pracy w formie publikacji lub jako eksponaty muzealne, służących całemu społeczeństwu jako dziedzictwo wspólnej przeszłości. Doświadczenie i wiedza jaką nabyli uczniowie była dla nich osobiście „ żywą lekcją historii” i służyła w uporządkowaniu oraz uzupełnieniu dotychczas zebranych materiałów i zdjęć.  W celu wykorzystania zebranego materiału do sporządzenia prezentacji oraz filmu w ramach realizowanego projektu edukacyjnego.