O szkole

     Placówka znajduje się w miejscowości liczącej ok. 700 osób. Uczęszczają do niej uczniowie z 11 miejscowości: Rakoszyce, Kulin, Kryniczno, Jugowiec, Wojczyce, Gozdawa, Budziszów, Ramułtowice, Sikorzyce, Świdnica Polska, Czechy. W skład szkoły wchodzą klasy 1-7 szkoły podstawowej, 2 i 3 gimnazjum, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny; łącznie 267 uczniów. Dzieci uczą się na pierwszą zmianę. Kadra pedagogiczna liczy 24 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat i 6 nauczycieli uczących na część etatu.

      Bazę szkoły stanowią 2 budynki, sala gimnastyczna, boisko asfaltowe, boisko
ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw, zielone tereny rekreacyjne. Szkoła wyposażona jest
w przestrzenną, nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 14 sal lekcyjnych, w tym salę językową, 2 sale do zajęć wychowania przedszkolnego; bibliotekę, przestrzenne korytarze szkolne.
Sale są odnowione, dobrze wyposażone. Placówka posiada 6 tablic interaktywnych,
3 rzutniki z ekranem, w każdej klasie jest komputer.

Szkoła oferuje w ramach wychowania fizycznego zajęcia na basenie, na które dzieci są dowożone ok. 10 km; opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki; opiekę na świetlicy od godz. 7.00 – do 15.30; możliwość korzystania z ciepłego posiłku w formie zupy, spożywania mleka, owoców i warzyw. Obiekt jest monitorowany, szkoła posiada certyfikat „Bezpiecznej szkoły”
Od zeszłego roku funkcjonuje w szkole dziennik elektroniczny. Szkoła oferuje naukę języka angielskiego i niemieckiego.

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach, wcześniej był to Zespół Szkół w skład którego wchodziły: 6 - klasowa szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie w skład szkoły wchodzi punkt przedszkolny, odział wychowania przedszkolnego (6-latki); szkoła 8 - klasowa.

Patronem Szkoły Podstawowej W Rakoszycach są Sybiracy.

Historia Sybiraków.

Po agresji sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 IX 1939 r., okupant sowiecki, by wymusić uległość, zapobiec próbom oporu oraz uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, stosował bezwzględny terror wobec społeczeństwa polskiego. Wśród wielu represji, jakich dopuścili się Sowieci wobec obywateli polskich, znalazły się także przeprowadzone w latach 1940–1941 cztery masowe deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS. Pierwsza deportacja dotknęła rodziny osadników wojskowych, cywilnych oraz pracowników służby leśnej.  Miała miejsce w nocy z 9 na 10 II 1940 r. Druga deportacja odbyła się 13 IV 1940 r. i w jej wyniku wysiedlono głównie rodziny osób przetrzymywanych w obozach jenieckich oraz więzionych i aresztowanych. Trzecia tura wywózek odbyła się 29 VI 1940 r. i dotknęła głównie uciekinierów spod okupacji niemieckiej tzw. „bieżeńców”. Czwarta deportacja miała miejsce w maju i czerwcu 1941 r. Wysiedleniu podlegali przede wszystkim członkowie konspiracji i ich bliscy, rodziny osób rozstrzelanych, aresztowanych za działalność „kontrrewolucyjną” bądź ukrywających się lub zbiegłych pod okupację niemiecką.

Skazani na deportację mieli najczęściej tylko godzinę na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy na drogę w nieznane. Czekała ich gehenna podróży w strasznych warunkach do sowieckich łagrów. W odległych od cywilizacji regionach Związku Radzieckiego znalazło się prawie 2 miliony polskich obywateli, którym zabrano niemal cały majątek. Ludziom oderwanym od korzeni, nierozumiejącym dotykającej ich wrogości, niełatwo było znosić ciężki warunki pobytu na Syberii. Transport w bydlęcych wagonach, głód, trudne warunki bytowania, ciężka katorżnicza praca, represje fizyczne i psychiczne dziesiątkowały zesłanych do wielu obozów. Co trzeci zesłaniec nie wrócił do kraju, oddał życie na nieludzkiej ziemi.

Hymn szkoły - "Marsz Sybiraków"

Słowa: Marian Jonkajtys
 Muzyka: Czesław Majewski

Aby odsłuchać Hymn Sybiraków należy pobrać plik hymn.mp3

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem ponad dwieście lat !

Wydłużyli drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
I w kajdanach szli konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt ....

W Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg
A myśmy szli i szli - niepokonani
Aż "Cud nad Wisłą" darował nam Bóg !

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów i kamienic i chat:
Myśmy znów do Niepodległej szli
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Bo od września, od siedemnastego
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las !

Na Nieludzkiej Ziemi znowu polski trakt,
Wyznaczyły bezimienne Krzyże ....
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska - coraz bliżej !

I myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg ...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg !!!