Historia Szkoły

W Szkole Podstawowej im. Sybiraków dzieci uczą się w dwóch budynkach (starszym z 1935r. i nowo wybudowanym w latach 90-tych).

9 lutego 1945 r. szkoła została zamknięta z powodu działań wojennych . Po walkach zostały na budynku ślady w postaci znaków po pociskach. W 1946r. dzieci z Rakoszyc i okolicznych wsi uczyły się w szkole w Świdnicy Polskiej.

W 1947 r. ponownie została otwarta szkoła w Rakoszycach w budynku wypożyczonym we wsi. Wznowienie działalności szkoły zawdzięcza się Teresie Danowskiej (później Zmioch), która była jedyną nauczycielką uczącą w tej szkole. Wówczas była to szkoła 4-klasowa do której uczęszczało 57 dzieci. W szkole istniała biblioteka (licząca około 50 tomów). W tym czasie wieś liczyła 255 mieszkańców (tj. około 3 razy mniej niż obecnie).

W 1951 r. po raz pierwszy zorganizowano na terenie szkoły harcerstwo. W 1984r powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkół . W tym czasie dyrektorem szkoły był Henryk Graboń. W 1985 r. ruszyła budowa i w grudniu 1992 r. nowy budynek został oddany do użytku. Była to szkoła 8-klasowa a 1999 r. powstało Gimnazjum. W latach 1993/94 szkoła otrzymała pracownię komputerową.

 

 


Uroczystość nadania szkole imienia „Sybiraków” była największym świętem w historii placówki.

Od 18 września 2010 roku szkoła ma swojego patrona.

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez  biskupa Józefa Pazdura. Następnie uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście z II Batalionem Łączności na czele, udali się na teren boiska szkolnego, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.
           Tu właśnie burmistrz Środy Śląskiej, pan Bogusław Krasucki, prezes Związku Sybiraków pan Ryszard Ćwikliński oraz dyrektor Zespołu Szkół pani Maria Jaskóła, odsłonili tablicę pamiątkową, na której widnieje napis: „Jeśli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas”. Apel ku czci poległych na „nieludzkiej ziemi” odczytał kapitan Jan Fabisiak.

 

Kolejna część obchodów odbyła się w sali gimnastycznej. To właśnie tutaj przedstawiciele rodziców przekazali sztandar społeczności szkolnej. Ponadto przyznano „Odznakę Honorowego Sybiraka” . Odznaczono nią panią dyrektor Marię Jaskółę, panią wicedyrektor Jadwigę Cielińską, panią Jolantę Klimkiewicz oraz pana dyrektora ZOPO Krzysztofa Perygę. „Krzyż Zesłańców Sybiru” otrzymał p. Marian Ekiert, a medal „Pro Memoria” p. Bogusław Krasucki. Część oficjalną zakończył spektakl przygotowany przez uczniów gimnazjum.

 

Wśród zaproszonych gości było wielu Sybiraków oraz prezes Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej pan Ryszard Ćwikliński, pan Bolesław Filak - wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i pan Włodzimierz Kowalczyk - członek Zarządu Związku Sybiraków we Wrocławiu.

 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili także: prezes Zarządu Koła Związku  Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych pani Gabriela Bogucka, prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej pan Tadeusz Ek, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów pani Maria Adamowicz, starosta powiatu średzkiego pan Sebastian Burdzy, sekretarz gminy Kostomłoty pani Maria Mamzer – Żurek, przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sozański, przewodniczący Rady Powiatu i Radnych pan Zbigniew Biliński, komendant Straży Pożarnej pan Zenon Meusz, komendant Policji w Środzie Śląskiej inspektor Andrzej Słowik, komendant ZHP Aleksander Nowogórski, prezes OSP w Rakoszycach pan Jan Gnatowski, starszy wizytator K.O. we Wrocławiu pani Grażyna Grzywa, dyrektor ZOPO pan Krzysztof Peryga oraz dyrektorzy szkół i placówek współpracujących ze szkołą. Na uroczystości nie mogło także zabraknąć pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół.

Dzień 18 września 2010 r. pozostanie na długo w pamięci wszystkich  uczestników.