Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 30 zł*

*za pierwsze i drugie dziecko, kolejne dzieci 0 zł.

Składkę można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców
o nr: 94 1020 5242 0000 2902 0299 4176

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

podziekowanie

WPŁACASZ KASĘ WSPIERASZ KLASĘ