Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • * Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • * Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • * Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Wyłączenia

 • * Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Cielińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 713970527

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach
 • Adres: Rakoszyce, ul. Wrocławska 44
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 713970527

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

* szkoła posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

* w budynku znajdują się schody łączące dwie kondygnacje,

* dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, 

* w budynku nie ma windy,

* w dudynku nie ma platormy przyschodowej,

* na terenie szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt,

* w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

* do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

* nad wejściem nie magłośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

* w szkole nie ma pętli indukcyjnych,

* brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego,

*przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SP

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego PP