Grono pedagogiczne

Jadwiga Cielińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakoszycach
nauczyciel - język polski         

Anna Furman
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w  Rakoszycach
nauczyciel - matematyka
 
 
Lucyna Andruszków
nauczyciel - geografia, fizyka
 
Izabela Błońska
nauczyciel - język polski, logopeda
 
Marzena Walesiak
nauczyciel- języka angielski
 
Mariusz Drzymalski
nauczyciel - muzyka, plastyka
 
Marta Grochowska
nauczyciel - język polski
 
Eliza Orman
nauczyciel - język polski
 
Honorata Furmańczak
pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 
Barbara Glazer
nauczyciel w punkcie przekszkolnym
 
Joanna Kieszkowska
nauczyciel -  język angielski
 
Małgorzata Kociołek-Partyka
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Beata Koman
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Sławomir Koman
nauczyciel - język niemiecki, informatyka, zajęcia komputerowe
 
Paweł Kosiński
wychowawca świetlicy, nauczyciel - historia, wos
 
Barbara Kotyla
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Marzena Krankiewicz
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Alicja Kroczak
nauczyciel - przyroda, biologia, chemia
 
Jolanta Król
bibliotekarz
 
Renata Medyńska-Bochenek
nauczyciel - religia
 
Maciej Ochnicki
nauczyciel - historia , wos, wychowawca świetlicy
 
Przemysław Parafiniuk
nauczyciel - wychowanie fizyczne
 
Andrzej Partyka
nauczyciel - zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne
 
Gabriela Peryga
psycholog
 
Jolanta Peryga
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra Sobala - Kurzawa
nauczyciel - matematyka
 
Helena Madej
nauczyciel - edukacja dla bezpieczeństwa
 
Oliwia Zimnicka
nauczyciel - wychowawca świetlicy
 
Mariola Straube
nauczyciel w punkcie przedszkolnym
 
Elżbieta Supernat
pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym