Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

Jadwiga Cielińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakoszycach
nauczyciel - język polski         

Anna Furman
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rakoszycach
nauczyciel - matematyka
 
Lucyna Andruszków
nauczyciel - geografia, fizyka
 
Trybus Marta
nauczyciel - język polski
 
Małgorzata Tatarczuk
nauczyciel - język angielski
 
Mariusz Drzymalski
nauczyciel - muzyka, plastyka
 
Agnieszka Plechoć
pedagog
 
Anna Grudzińska
nauczyciel- wychowanie do życia w rodzinie
 
Małgorzata Kociołek-Partyka
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Marta Kirpa
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Matusiak Ewelina
nauczyciel - nauczyciel wspomagający-edukacja wczesnoszkolna
 
Sławomir Koman
nauczyciel - język niemiecki, informatyka
 
Paweł Kosiński
nauczyciel -wychowawca świetlicy, historia, wos
 
Barbara Kotyla
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Marzena Krankiewicz
nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 
Danuta Blaut
nauczyciel - biologia
 
Jolanta Król
nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel- język polski, doradztwo zawodowe
 
Kamila Medyńska
nauczyciel w punkcie przedszkolnym
 
Renata Medyńska-Bochenek
nauczyciel - religia
 
Maciej Ochnicki
nauczyciel - historia, wos, wychowawca świetlicy
 
Łukasz Włodarkiewicz
nauczyciel - chemia
 
Przemysław Parafiniuk
nauczyciel - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
Andrzej Partyka
nauczyciel - technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
Agnieszka Kiefor
nauczyciel -edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra Sobala - Kurzawa
nauczyciel - matematyka
 
Marzena Walesiak
nauczyciel - język angielski
 
Kamila Ganczarek
nauczyciel - oddział przedszkolny