Baza szkoły

 

Posiadamy:

- wyposażoną pracownię językową,

- przestrzenną pracownię komputerową z dostępem do Internetu,

- nowoczesną salę gimnastyczną z wyposażeniem, prysznicami oraz trzy boiska zewnętrzne; w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią,

- sklepik uczniowski,

- monitoring składający się z 17 kamer,

- przestrzenne, bezpieczne korytarze szkolne,

- szafki osobiste dla uczniów do przechowywania ubrania i zmiennego obuwia,

- bibliotekę wyposażoną w księgozbiór oraz pracownię ICIM, w której uczeń może korzystać z komputerów i Internetu,

- zielone, obszerne tereny rekreacyjne wokół szkoły,

- plac zabaw.

       

Oferta szkoły:

- wykwalifikowana, przyjazna uczniom kadra pedagogiczna,

- nauka dwóch języków: języka angielskiego, języka niemieckiego,

- koła zainteresowań,

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce,

- zajęcia na basenie.

- udział w projektach, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

- korzystamy z ofert instytucji kulturalnych, propagujących kulturę na terenie placówki,

- wycieczki,

- imprezy i dyskoteki szkolne,

- możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży polsko – niemieckiej,

- specjalistyczna opieka pedagoga i psychologa,

- uczęszczanie uczniów do szkoły na pierwszą zmianę,

- dowóz dzieci do szkoły,

- opieka w świetlicy szkolnej od 7.00 – 15.40,

- możliwość korzystania z ciepłego posiłku w formie zupy,

- możliwość spożywania mleka i owoców dla  uczniów "Program dla Szkół",

- posiadamy certyfikat „Bezpiecznej szkoły”.