W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej otrzymają w ramach dotacji bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe 

Przypominamy, że wszyscy uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych e-podręczników dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024


szkoła podstawowa kl. 1, kl. 2, kl. 3, kl. 4, kl. 5, kl. 6, kl. 7, kl. 8  

Klasa: I

L.p

Nazwa Przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

"Elementarz odkrywców"

Podręczniki i zestawy ćwiczeń do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej
i matematycznej sfinansowane z dotacji celowej na podręczniki

 

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. LankiewiczNOWA ERA

rok wyd. 2023

2.

Język angielski

New English Adventure I

 podręcznik i zeszyt ćwiczeń sfinansowane z dotacji celowej na podręczniki

Tessa Lochowski,
Cristiana Bruni

Pearson

3.

Religia

Poznaję Boży świat

Podręcznik spoza ramowego planu nauczania
( do zakupienia przez rodziców)

K. Mielnicki
E. Kondrak

Jedność

Klasa: II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 
„Wielka przygoda”
Podręczniki i zestawy ćwiczeń do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej
i matematycznej
 

E. Kacprzak

A.Ładzińska,
M. Ogrodczyk,,.
G. Wójcicka

E. Swoboda
NOWA ERA

2.

Język angielski

"New English Adventure II" podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Tessa Lochowski,
Cristiana Bruni

Pearson

3.

Religia

"Odkrywam królestwo Boże"- podręcznik Podręcznik spoza ramowego planu nauczania
( do zakupienia przez
rodziców)

 

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

 

Jedność

Klasa: III

Lp

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

"Wielka przygoda"

Podręczniki i zestawy ćwiczeń do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej
i matematycznej

E. Kacprzak
A.Ładzińska,
M.Ogrodczyk,,.
G. Wójcicka
E.Swoboda
     NOWA ERA

2.

Język angielski

New English Adventure III
podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

Tessa Lochowski,
Cristiana Bruni

Pearson

3.

Religia

"Jezus jest z nami"
Podręcznik spoza ramowego planu nauczania
( do zakupienia przez rodziców)

D. Kurpiński,
J. Snopek.
Red. ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak

Jedność

klasa IV

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Zamieńmy słowo” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

I.Bartol, M.Biskupska,J.Najmonowicz-Michalak

WSIP

2.

Język angielski

„English Class A1” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Sandy Zervas
Caterine Bright
Arek Tkacz

Pearson

3.

Przyroda

„Poznajemy przyrodę” podręcznik

i zeszyt ćwiczeń

K.Przybysz

A.Romańska

WSIP

4.

Historia

Historia 4 z serii „Podróże w czasie”podręcznik

T.Małkowski GWO

5.

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

GWO

6.

Muzyka

Muzyka kl.4

J.Górska-Guzik

OPERON

7.

Plastyka

"Do dzieła" - podręcznik kl.4 M. Ipczyńska

OPERON

8.

Technika

Technika na co dzień

E.Bubak

M.Duda

WSiP

9.

Informatyka

Lubię to!

M. Kęska

NOWA ERA

10

Religia

 "Miejsce pełne Bogactw"
Podręcznik spoza ramowego planu nauczania
( do zakupienia przez rodziców)

 K.Mielnicki
E. Kondrak
B. Nosek

Jedność

klasa V

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Jutro pójdę w świat” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP

2.

Język angielski

"English Class A1+" podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Sandy Zervas
Caterine Bright
Arek Tkacz

Pearson

3.

Geografia

„Planeta Nowa" podręcznik do geografii kl.5

Feliks Szlajfer
Zbigniew Zaniewicz
Tomasz Rachwał
Roman Malarz

NOWA ERA

4.

Biologia

Biologia kl.5  

E. Jastrzębska

E. Kłos

WSiP

5.

Historia

„Podróże w czasie”podręcznik

T. Małkowski

GWO

6.

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

GWO

7.

Muzyka

Muzyka 5

J. Górska - Guzik

OPERON

8.

Plastyka

Plastyka kl.5

M. Kwiecień
W. Sygut

Mac Edukacja

9.

Technika

Technika na co dzień

E.Bubak

M.Duda

WSiP

10.

Informatyka

Lubię to! Podręcznik dla klasy 5

M. Kęska

NOWA ERA

11.

Religia

 "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" Podręcznik spoza  
ramowego planu nauczania 
( do zakupienia przez
rodziców)

 K.Mielnicki
E. Kondrak

Jedność

klasa VI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

"Jutro pójdę w świat" podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej
i zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP

2.

Język angielski

"English Class A2" podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Catherine Bright

Sandy Zerwas
A. Tkacz

PEARSON

3. Język niemiecki KOMPASS TEAM 1 podręcznik E.Reymont, A Sibiga PWN

4.

Biologia

Biologia kl.6

E. Jastrzębska

E. Kłos

WSiP

5.

Historia

„Podróże w czasie” podręcznik

T. Małkowski

GWO

6.

Matematyka

"Matematyka z plusem" podręcznik i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki

GWO

7.

Geografia

„Planeta Nowa" podręcznik do kl.6

Feliks Szlajfer
Zbigniew Zaniewicz
Tomasz Rachwał
Roman Malarz

NOWA ERA

8.

Plastyka

Plastyka kl.6

J.Lukas

K.Onak

 NOWA ERA

9.

Technika

Technika na codzień. Część komunikacyjna

E. Bubak
M.Duda

WSiP

10. Informatyka "Lubię to 6" M. Kęska NOWA ERA

11.

Muzyka

Muzyka kl.6

J. Górska-Guzik

Operon

12.

Religia

 "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"
Podręcznik spoza  
ramowego planu nauczania 
( do zakupienia przez
rodziców)

 K.Mielnicki
E. Kondrak
B. Nosek

Jedność

klasa VII

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska,

GWO

2

Chemia

Chemia bez tajemnic - podręcznik do kl.7

J.Wilmańska

 A.Kwiek

WSiP

 wyd. 2023

3

Język polski

„Zamieńmy słowo”
podręcznik i zeszyt
ćwiczeń

 A.Karolczyk-Kozyra
M.Krajewska, A.Sieńczyk
D.Kujawa-Weinke

WSiP

 wyd. 2023

4

Fizyka

"Spotkanie z fizyką NEON 7" - podręcznik do kl. 7

 G. Francuz-Ornat

   T.Kulawiak

NOWA ERA

 wyd. 2023

5

Geografia

„Planeta Nowa kl.7” podręcznik

 F. Szlajfer
Z. Zaniewicz

NOWA ERA
wyd. 2023

6

Biologia

„Biologia bez tajemnic” podręcznik 

J.Idziak, O.Dycewicz,

K.Narewska-Prella

WSiP
wyd. 2022

7

Historia

Historia 7 - podręcznik

 T. Małkowski

GWO

8

Język niemiecki

„Kompass DEUTCH 1“

podręcznik

E. Reymont
A.Sibiga
M.Jezierska-wiejak

PWN
wyd. 2023

9

Język angielski

„Repetytorium dla szkoły podstawowej cz.1

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

A. Tkacz,
Angela Bandis
A. Lewicka
R.Cowen

Pearson

 rok wyd. 2020

 10  Informatyka  "Lubię to 7"  M. Kęska  NOWA ERA

11

Muzyka

 Muzyka kl.7

 J.Górska-Guzik

 OPERON

12

Plastyka

Do dzieła - Plastyka kl.7

K. Czerniak

NOWA ERA

13

Religia

 "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" Podręcznik spoza  
ramowego planu nauczania 
( do zakupienia przez rodziców)
 K.Mielnicki
 E. Kondrak
 E. Parszewska
 Jedność

klasa VIII

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Matematyka

„Matematyka z plusem” podręcznik do kl.8
i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

GWO

2

Chemia

Chemia  - podręcznik do kl.8

D.Łasiński, Ł.Sporny,
D. Strutyńska

MAC Edukacja

3

Język polski

„Między nami 8”
podręcznik i zeszyt
ćwiczeń

A. Łuczak
A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Klebon

GWO

4

Fizyka

Spotkanie z fizyką -

podręcznik

G. Francuz-Ornat
T. Kulawiak
M.Nowotny-Różańska

NOWA ERA

5

Geografia

„Planeta Nowa kl.8” podręcznik

 T. Rachwał
 D. Szczypiński

NOWA ERA

6

Biologia

„Biologia 8” cz.2. podręcznik  

E. Jastrzebska
E. Kłos
Wawrzyniec- Kofta

WSiP

7

Historia

 Historia 8 - podręcznik

 T.Małkowski

 GWO

8

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

I. Janicka

NOWA ERA

9

Język niemiecki

„Kompass Team 2“ podręcznik i zeszyt ćwiczeń

E. Reymont

PWN

10

Język angielski

„Repetytorium dla szkoły podstawowej cz.2

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

A. Tkacz,

Angela Bandis

A. Lewicka

R.Cowen

Pearson

 11   Informatyka  "Lubię to 8"  M. Kęska NOWA ERA

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 B.Braitkopf

D. Czyżow

 WSiP

13

 Religia

 "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" Podręcznik spoza  
ramowego planu nauczania 
( do zakupienia przez
rodziców)

 K.Mielnicki
 E. Kondrak
 E. Parszewska

Jedność

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE