Szkolne aktualności

Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024
w dniu 21 czerwca 2024 r.
7:00 – 7:30 - wychowawcy świetlicy pełnią opiekę nad uczniami;
7:30 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych;
8:00 – wyjście do kościoła pod opieką wychowawców;
8:15 – msza święta w kościele w Rakoszycach;
9:15 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1-3. W tym czasie wychowawcy kl. 4-8 spotykają się z wychowankami w salach przeprowadzając pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji;
9:45 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 4-8; po apelu rozdanie świadectw w klasach. W tym czasie edukacja wczesnoszkolna przechodzi do klas, w których nastąpi rozdanie świadectw oraz będzie przeprowadzona pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Przyjazdy do szkoły - według stałego harmonogramu

Odjazdy rozpoczną się ok. godz. 11:15.

Drugi kurs odbędzie się według stałego harmonogramu o godz.12:45