Szkolne aktualności

Bez nazwy"Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi"
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie, obchodzony jest od 34 lat 20 listopada. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się nasza szkoła, w której zorganizowano  szereg zajęć w poszczególnych klasach.  Z tej okazji wychowawcy naszej szkoły przybliżyli uczniom tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Była również prezentacja i konkurs tematyczny dla klas IV-VIII „Moje prawa”, prezentacje multimedialne „Dziecka Prawa – Moja sprawa” dla klas I-III. 20 listopada wszyscy pracownicy i uczniowie, ubrali się na niebiesko.

https://www.youtube.com/watch?v=t4-YzMNpvfE

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.