Szkolne aktualności

indeksKonkurs matematyczny dla klas I-III

27 kwietnia 2022r. odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Matematycznego „Wesołe Myślenie” dla uczniów klas I- III SP. Celem konkursu było promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy, wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi ( udział zwycięzców w konkursie powiatowym). W konkursie udział wzięło 24 uczniów klas I-III Lista laureatów poniżej.

Miło na poinformować, że Mikołaj Wilczyński zajął I miejsce w kategorii klas drugich a Nina Błaszczyk zajęła II miejsce w kategorii klas trzecich w Powiatowym Konkursie Matematycznym, który odbył się 11 maja w SP Ciechów.

KLASA I

  1. Miejsce- Norbert Chojecki
  2. Miejsce- Błażej Kędzierski
  3. Miejsce- Julia Matkowska

KLASA II

  1. Miejsce- Mikołaj Wilczyński
  2. Miejsce- Piotr Wika
  3. Miejsce- Patryk Mochocki

KLASA III

  1. Miejsce- Nina Błaszczyk
  2. Miejsce- Leon Medyński
  3. Miejsce- Maja Prysak