Szkolne aktualności

wierszykarniaWierszykarnia

16 marca 2022 odbył się gminny konkurs recytatorski “Wierszykarnia”, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciechowie, Szczepanowie, Środy Śl. I Rakoszyc. Najchętniej prezentowane były wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima I Danuty Wawiłow. Interpretacje utworów były jak zwykle bardzo ciekawe. Recytacje oceniano według następujących kryteriów: stopień opanowania tekstu, poprawne i płynne deklamowanie tekstu, dykcja, używanie środków ekspresji i ogólne wrażenie artystyczne. Komisja w składzie M.Musiał, K.Skrzypek, D.Stępień i B.Koman miała trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców na poziomie każdej klasy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

W kategorii klas pierwszych przyznano: I miejsce Agnieszce Müller, II miejsce Zuzannie Chrapek, III miejsce Maksymilianowi Przystałowi.

W kategorii klas drugich przyznano: I miejsce Hannie Michalik, II miejsce Tomaszowi Nadolińskiemu, III miejsce Emilii Pernak.

W kategorii klas trzecich przyznano: I miejsce Julii Stępień, II miejsce Julii Krząpie, III miejsce Zuzannie Żurek i Alicji Pasierbek.

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kostomłotach będą reprezentować naszą gminę: A. Müller, H. Michalik, J.Stępień i J.Krząpa.

Gratulujemy uczestnikom udanych występów, życzymy dalszych sukcesów.

          M. Krankiewicz i B. Koman