Szkolne aktualności

Szanowni Państwo

20 marca 2020 r. ukazało się Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi pracę w zmienionych warunkach kształcenia. W naszej szkole nauczyciele przekazują tematy, zadania materiały i wskazówki za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę nie obawiać się, że czasami jest ich zbyt dużo. Wynika to z obawy przed przewidywanym obciążeniem sieci, przerwami technicznymi na stronie dziennika. (prace prowadzone przez firmę Vulcan) i w konsekwencji czasowym brakiem dostępu do sieci.

Zamieszczone materiały odnoszą się przede wszystkim do treści nauczania przepracowanych w szkole.

Dokładnej instrukcji i szczegółowych ustaleń w sprawie nauczania proszę spodziewać się w najbliższym czasie. Materiały edukacyjne zalecone przez MEN zostały umieszczone w korespondencji do Państwa.

Zachęcam do korzystania, pomocne powinno też być pasmo edukacyjne emitowane codziennie w TVP1 godz. od 9:00-13:00.

Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Jadwiga Cielińska

Dyrektor Szkoły