Szkolne aktualności

Maluchy lubią deklamować
Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Z wierszem za pon brat” odbył się w naszej szkole 4 marca 2020 r. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów klas I-III z naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy wspaniale przygotowali recytację wierszy, dbając nie tylko o doskonałą interpretację i poprawność językową.
11 marca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III.
Miło nam poinformować, że I miejsce w kategorii klas pierwszych zajął Szymon Stępień
i to on będzie reprezntować gminę Środ Śląska w konkursie powiatowym.
II miejsce w kategorii klas drugich zajął Kacper Grzesiak, III miejsce w klasach trzecich zajęła Laura Gorczyczyńska.Szkolny i gminny konkurs recytatorski przygotowały p.M.Krankiewicz i p.B.Koman.
Jury oceniało uczestników  konkursu biorąc pod uwagę stopień opanowania utworu, poprawne i płynne deklamowanie, świadome uzywanie środków ekspresji w interpretowaniu wiersza, ogólne wrażenie artystyczne. Komisja przyznała trzy miejsca w każdej grupie wiekowej:
Klasa I
1 miejsce- Szymon Stepień
2 miejsce- Weronika Fronczak
3 miejsce- Lena Wilk
Klasa II
1 miejsce- Kacper Grzesiak
2 miejsce- Mateusz Kędzierski
3 miejsce- Oliwier Mazurek
Klasa III
1 miejsce- Laura Gorczyczyńska
2 miejsce- Oliwia Moroz
3 miejsce- Wojciech Majkrzak