Szkolne aktualności

ep4Mali programiści w Rakoszycach
Nauka programowania staje się stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji. Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacyjny program „Eksperci programowania w podregionie wrocławskim”, którego liderem projektu jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Środa Śląska dołączyła do grona 12 gmin w regionie wrocławskim dzięki skorzystaniu  ze środków unijnych. Do udziału w projekcie skierowane została między innymi Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach. Programem zostali objęci nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniowie klas 1-3 uczestniczą od grudnia 2019 r., w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których maja okazję nauczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr i Baltie, a także rozwijać swoje kompetencje informatyczne, myślenie i zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Wszystko to możliwe jest dzięki zajęciom z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0.

Dla nauczycieli przeprowadzone zostały szkolenia, podczas których zostali przygotowani do realizacji zajęć z podstaw programowania oraz zdobyli umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Liderzy projektu podkreślają, że przeprowadzone zajęcia długoterminowo podnoszą umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3. Oprócz tych ważnych wartości projekt pozwolił także na zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania, w wymierny sposób zwiększył również potencjał techniczno-dydaktyczny szkół objętych wsparciem, bowiem po zakończeniu projektu w szkołach pozostanie zakupiony sprzęt: tablety, maty edukacyjne, zestawy klocków LEGO WeDo 2.0, kamera USB.

Projekt Eksperci Programowania w podregionie wrocławskim współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.