Szkolne aktualności

dzień nauczyciela 5„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”
14 października 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez klasy 3b, 4a i 7b wraz z wychowawcami. Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieliw zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Uczniowie szkoły wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Przekazali najlepsze życzenia, a swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych.
W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły dyrektor szkoły p. Jadwiga Cielińska. W swoim przemówieniu pani dyrektor zaznaczyła, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie.
Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku nauczycieli od Rady Rodziców i p. Edyty Rybskiej przewodniczącej rady, która w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.