Szkolne aktualności

sadzenie lasu KopiowaniePosadziliśmy las
W dniu 20 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, w ramach projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”, zorganizowanych przez Nadleśnictwo Miękinia, które odbyły się w lesie w Budziszowie. Pan leśniczy, Łukasz Pyra, wskazał uczniom teren do zalesienia, zapewnił sadzonki lipy, dębu i wiązu oraz wyjaśnił i pokazał dzieciom, jak sadzić drzewa, by roślina się przyjęła.
  Uczestnicy zostali  podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymała sadzonki drzew i z pomocą pana leśniczego zabrali się do pracy. Uczniowie bardzo się starali, współpracowali ze sobą podczas sadzenia. Celem zajęć było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, wspólna integracja i współpraca podczas wykonywania zadań, kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz konieczność jej poszanowania,  uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las: „produkcja” świeżego powietrza, prawidłowe ukształtowanie terenu, ochrona przed wysuszeniem gleby, schronienie dla zwierząt, poznanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.