Szkolne aktualności

CHOINKAKonkursy szkolne
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursach światecznych na
OZDOBY BOŻONARODZENIOWE
i WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY. 
Organizatorami konkursów są p. Oliwia Zimnicka
i p.Paweł Kosiński.
Regulaminy konkursów poniżej.
„Ozdoby bożonarodzeniowe”
WARUNKI UCZESTNICTWA :
 • konkurs przeznaczony jest dla       dzieci  z oddziału przedszkolnego i klas „0- III”
 • dopuszczona jest  pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
 • stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru:
  imię i nazwisko, klasa/grupa  i wiek.
Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, orzechy,szyszki itp.
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2018 roku do ŚWIETLICY SZKOLNEJ do Pani Oliwii Zimnickiej lub Pana Pawła Kosińskiego
KATEGORIE WIEKOWE:
 • I kategoria oddział przedszkolny
 • II kategoria klasy 0-I
 • III kategoria klasy II-III
OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych.
Konkurs plastyczny „Witraż Bożonarodzeniowy”       
Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VIII i gimnazjum.
Technika: witraż - praca wykonana na podłożu papierowym – prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej (zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie, anioły, stroiki itp. motywy świąteczne).
Format prac do wyboru:  max.A-3
Termin składania prac do 12 grudnia 2018 r.
Prace należy dostarczyć do wychowawcy świetlicy.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię    i nazwisko, klasa lub wiek)

 

  Organizator wychowawca świetlicy

p. Oliwia Zimnicka