Szkolne aktualności

bezpiecznyStop- niewłaściwym zachowaniom
W ramach wyznaczonych zadań zawartych w programach realizowanych w Szkole Podstawowej w Rakoszycach - „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” i „Bezpieczny Dolnoślązak” główne miejsce zajmuje profilaktyka przemocy. 04 grudnia odbyło się spotkanie z p. Martą Stefanowską, przedstawicielką Policji, dla uczniów klas I- VIII i gimnazjum. Tematem spotkania było: "Uzależnienia, cyberprzemoc, kradzież - problem przestępczości wśród nieletnich".