SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
Nr projektu:  
Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego
1. Zajęcia rozwijające z przyrody 04.12.2020 13:40 - 14:25 Lucyna Andruszków
2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody 04.12.2020 11:50 - 12:35 Lucyna Andruszków
3. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego kl. IV 01.12.2020 11:50 - 12:35 Małgorzata Bolek
4. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI a 01.12.2020 13:40 - 14:25 Małgorzata Bolek
5. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI b 01.12.2020 12:45 - 13:30 Małgorzata Bolek
8. Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII 04.11.2020 13:40 - 15:15 Aleksandra Sobala - Kurzawa
9. Zajęcia rozwijające z matematyki kl. VI, VII 02.12.2020 13:40 - 14:40 Aleksandra Sobala - Kurzawa
10. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 01.12.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
11. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 02.12.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
12. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 04.12.2020 13:40 - 14:25 Sławomir Koman
13. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 04.12.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
14. Zajęcia rozwijające z matematyki 03.12.2020 12:45 - 13:30 Barbara Kotyla
15. Zajęcia rozwijające z przyrody 30.11.2020 12:45 - 13:30 Barbara Kotyla
16. Zajęcia rozwijające z matematyki 01.12.2020 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
17. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 02.12.2020 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
18. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 30.11.2020 12:00 - 13:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
19. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 03.12.2020 12:00 - 13:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
21. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 01.12.2020 13:00 - 14:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
22. Zajęcia rozwijające z informatyki 02.12.2020 13:15 - 14:45 Małgorzata Kociołek - Partyka
23. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 04.12.2020 12:00 - 12:45 Jolanta Peryga
24. Zajęcia rozwijające z matematyki 30.11.2020 11:50 - 12:35 Marzena Krankiewicz
25. Zajęcia rozwijające z matematyki 04.12.2020 11:30 - 13:00 Marzena Krankiewicz
26. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 02.12.2020 11:30 - 13:00 Marzena Krankiewicz
27. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 03.12.2020 12:30 - 13:15 Marzena Krankiewicz
28 Zajęcia rozwijające z matematyki 01.12.2020 12:45 - 14:25 Jadwiga Cielińska