Projekty

Kamizelki"Dobrze Cię widzieć”
Nasza szkoła przyłączyła się w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu – realizowanego w ramach projektu „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Bezpieczna szkoła

  Szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, gdzie weryfikowana jest wiedza uczniów z matematyki a wyniki porównywane są z wynikami rówieśników z całej Polski.

"Program dla Szkół"    logo Nasza szkoła korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu „Program dla Szkół".Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz produktów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieci otrzymują w szkole świeże warzywa, owoce i soki oraz produkty mleczne.