Organizacja roku szkolnego

I okres trwa od 4 września 2023 r. do 9 lutego 2024 r.

II okres trwa od 12 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
3 Ferie zimowe  15 stycznia – 28 stycznia   2024 r.
4 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 12 stycznia 2024 r.
5 Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 12 stycznia 2024 r.
6 Rada klasyfikacyjna za I okres 12 lutego 2024 r.
7

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

14 maja 2024 r. (wtorek)

15 maja 2024 r. (środa)

16 maja 2024 r. (czwartek)

8 Wiosenna przerwa świąteczna    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
9 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych 17 maja 2024 r.
10 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 17 maja 2024 r.
11 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2023/2024 17 czerwca 2024 r.
12 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
13 Wakacje – ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 1)2 – 3 listopada 2023 r. – czwartek, piątek po dniu ustawowo wolnym;
  2. 2)2 maja 2024 r. – czwartek przed dniem ustawowo wolnym;
  3. 3)14 maja 2024 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski;
  4. 4)15 maja 2024 r. – środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka;
  5. 5)16 maja 2024 r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny;
  6. 6)31 maja 2024 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym.

W ww. dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Przed każdym z wymienionych dni wychowawcy klas przeprowadzą rozpoznanie w zakresie potrzeb środowiska szkolnego na zajęcia opiekuńcze.