Nazwa Beneficjenta:

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach

Nr projektu:  
Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia

Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego

1. Zajęcia rozwijające z przyrody 13.11.2020 13:40 - 14:25 Lucyna Andruszków
2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody 13.11.2020 11:50 - 12:35 Lucyna Andruszków
3. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego kl. IV 10.11.2020 11:50 - 12:35 Małgorzata Bolek
4. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI a 10.11.2020 13:40 - 14:25 Małgorzata Bolek
5. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI b 10.11.2020 12:45 - 13:30 Małgorzata Bolek
6. Zajęcia rozwijające z matematyki kl. V 12.11.2020 12:45 - 13:30 Aleksandra Sobala - Kurzawa
7. Zajęcia rozwijające z matematyki kl. V 12.11.2020 13:40 - 14:25 Aleksandra Sobala - Kurzawa
8. Zajęcia rozwijające z matematyki kl. V 14.11.2020 09:00 - 13:30 Aleksandra Sobala - Kurzawa
9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII 13.11.2020 13:40 - 15:15 Aleksandra Sobala - Kurzawa
10. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 10.11.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
11. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 12.11.2020 14:30 - 15:15 Sławomir koman
12. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 13.11.2020 13:40 - 14:25 Sławomir Koman
13. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 13.11.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
14. Zajęcia rozwijające z matematyki 12.11.2020 12:45 - 13:30 Barbara Kotyla
15. Zajęcia rozwijające z przyrody 09.11.2020 12:45 - 13:30 Barbara Kotyla
16. Zajęcia rozwijające z matematyki 10.11.2020 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
17. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 12.11.2020 12:45 - 13:30 Renata Medyńska - Bochenek
18. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 09.11.2020 12:45 - 13:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
19. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 09.11.2020 13:40 - 14:25 Małgorzata Kociołek - Partyka
20. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 12.11.2020 12:45 - 13:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
21. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 12.11.2020 13:40 - 14:25 Małgorzata Kociołek - Partyka
22. Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 14.11.2020 09:00 - 11:15 Małgorzata Kociołek - Partyka
23. Zajeia wyrównawcze z matematyki 13.11.2020 12:00 - 12:45 Jolanta Peryga
24. Zajęcia rozwijające z matematyki 13.11.2020 11:30 - 13:20 Marzena Krankiewicz