SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
Nr projektu:  
Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego
1. Zajęcia rozwijające z przyrody 30.10.2020 12:00 - 12:30 Lucyna Andruszków
  Zajęcia rozwijające z przyrody 06.11.2020 12:00 - 12:30 Lucyna Andruszków
2. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego kl. IV 03.11.2020 11:50 - 12:20 Małgorzata Bolek
3. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI a 03.11.2020 12:45 - 13:15 Małgorzata Bolek
4. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI b 03.11.2020 13:40 - 14:10 Małgorzata Bolek
5. Zajęcia rozwijające z matematyki 29.10.2020 12:45 - 13:15 Aleksandra Sobala - Kurzawa
  Zajęcia rozwijające z matematyki 29.10.2020 13:40 - 14:10 Aleksandra Sobala - Kurzawa
  Zajęcia rozwijające z matematyki 05.11.2020 12:45 - 13:15 Aleksandra Sobala - Kurzawa
6. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 04.11.2020 14:30 - 15:00 Sławomir Koman
7. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 06.11.2020 13:40 - 14:10 Sławomir Koman
8. Zajęcia rozwijające z matematyki 29.10.2020 13:00 - 13:30 Barbara Kotyla
  Zajęcia rozwijające z matematyki 05.11.2020 13:00 - 13:30 Barbara Kotyla
9. Zajęcia rozwijające z matematyki 27.10.2020 13:40 - 14:10 Renata Medyńska - Bochenek
10. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 28.10.2020 13:40 - 14:10 Renata Medyńska - Bochenek
11. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 03.11.2020 13:40 - 14:10 Renata Medyńska - Bochenek
12. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 04.11.2020 13:40 - 14:10 Renata Medyńska - Bochenek