Szkolne aktualności

dentobusDENTOBUS w naszej szkole

Na mocy porozumienia zawartego między Gminą Środa Śląska a firmą CortenMedic  w zakresie ustawowego obowiązku zapewnienia opieki stomatologicznej dla uczniów, 6 września 2022r. Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Rakoszycach odwiedził DENTOBUS – mobilny gabinet stomatologiczny. Każdy uczeń mógł skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia.

W trakcie wizyty DENTOBUSU Pani Lekarz Stomatolog, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, przeprowadziła indywidualne badania stomatologiczne. Rodzice otrzymali informację zwrotną o stanie zdrowia zębów dzieci. Opieka stomatologiczna DENTOBUSU była bezpłatna. Wizyta na fotelu miała też charakter edukacyjny, pokazując, że nie ma się czego "bać u Dentysty".