Szkolne aktualności

4Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole.

20 listopada to dzień uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań. Dlatego również nasza szkoła w piątek 19 listopada 2021r., włączyła się w akcję UNICEF „#Go blue” by uczcić to wyjątkowe święto.

Uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – w kolorze UNICEF, a dzieci z klas IV, V i VI uczestniczyły w zajęciach pod hasłem „Dziecko ma prawo do” które pozwoliły im na wgłębienie się w ich podstawowe prawa bez względu na to gdzie mieszkają, jak wyglądają i skąd pochodzą. Wszyscy uczniowie z tych klas wykonali pracę - dłoń na której umieścili     w postaci hasła do czego ich zdaniem mają prawo dzieci. Wszystkie dzieci miały również możliwość wysłuchania na przerwach piosenek o prawach dziecka.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia w piątek 19 i w poniedziałek 22 listopada przeprowadził pogadanki dotyczące Praw Dziecka przy okazji rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989r. Uczniowie wymieniali prawa, pamiętając również o swoich obowiązkach.