Szkolne aktualności

90748d7dadd34a5b4bdebef3b366335d
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Organizacja dnia 1 września 2021 r.
Uczniowie przyjeżdzający do szkoły autobusem pozostają pod opieką opiekunów świetlicy do godziny 7:30. Od godziny 7:30 uczniowie udają się do klas pod opiekę wychowawców.
800 – Msza Święta, na którą zapraszamy wszystkie dzieci pod opieką rodziców, nauczycieli.
W kościele obowiązują maseczki.
915 – Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II-VIII odbędzie się w wyznaczonych klasach. Klasa I  rozpocznie nowy rok szkolny w sali gimnastycznej. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązują wytyczne MEIN, MZ i GIS.
Poniżej przyjazdy i odjazdy uczniów 01 września i od 02 września.
 Przyjazdy i odjazdy 1 września 2021r.
 
PRZYJAZDY (w autobusie obowiązują maseczki):
Czechy                                                         705
Świdnica Polska                                           710    
Sikorzyce                                                      715
Ramułtowice                                                 705
Budziszów                                                    710
Jugowiec                                                          725    
Kryniczno (przystanek przy posesji nr 22)    730
Gozdawa                                                       735  
Wojczyce                                                       725
Kryniczno (przystanek przy bibliotece)         730
Kulin                                                   
          745
 
ODJAZDY:
Kulin                                                                           - 1015
Świdnica Pol., Czechy, Sikorzyce, Budziszów, Ramułtowice  - 1015    
Gozdawa, Kryniczno, Wojczyce, Jugowiec               - 1015
Godziny odjazdów mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych
 
Przyjazdy i odjazdy od 2 września 2021r.
PRZYJAZDY:
Czechy                                       705
Świdnica Polska                        710    
Sikorzyce                                   715
Ramułtowice                              705
Budziszów                                 710
Jugowiec                                        725    
Kryniczno (przystanek przy posesji nr 22)  730
Gozdawa                                                    735  
Wojczyce                                                    725
Kryniczno (przystanek przy bibliotece)       730
Kulin                                                           745      

ODJAZDY:

Kulin                                                               1245; 1340; 1435

Gozdawa, Kryniczno, Wojczyce, Jugowiec    1255; 1350; 1445

Czechy, Świdnica Pol., Sikorzyce, Budziszów,                                          
Ramułtowice                                                   1245; 1340; 1435