Szkolne aktualności

Zmiana organizacji roku szkolnego

Informujemy, że na podstawie § 11 ge. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają zmienione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

W czasie egzaminów ósmoklasistów: 25 maja 2021 r. – wtorek, 26 maja 2021 r. – środa,
27 maja 2021 r. – czwartek są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy 4, 5, 6, 7.

Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1, 2, 3) będą zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z planem lekcji w szkole.