Szkolne aktualności

Organizacja Zakończenia Roku Szkolnego w dniu 26 czerwca 2020 r.

     Ze względu na liczebność placówki świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną rozdane przez wychowawców w wyznaczonych salach lekcyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z poniższym harmonogramem:

9.00 - 9.30 - dzieci i młodzież z Rakoszyc i Kulina;
10.15 - 10.45 - dzieci i młodzież z Kryniczna, Jugowca, Wojczyc i Gozdawy;
11.30 - 12.00 - dzieci i młodzież z kierunku Ramułtowice, Świdnica Polska, Czechy, Sikorzyce.
           
Uczniowie zgłaszają się do następujących sal:
Kl. I a - sala nr.15     
Kl. II a - sala nr.16
Kl. III a - sala nr.17
Kl. III b - sala nr. 20
Kl. IV a - sala nr. 3
Kl. V a - sala nr. 22
Kl. V b - sala nr. 1
Kl. VI a - sala nr. 2
Kl. VI b - sala nr. 10
Kl. VII a - sala nr. 19
Kl. VII b - sala nr. 6
Kl. VIII – sala nr. 5
  1. Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, zachowując bezpieczny dystans.
  2. Rodzice, którzy przybędą po dokumenty z dzieckiem, nie zostaną wpuszczeni do budynku szkoły.
  3. Prosimy rodziców o zachowanie bezpiecznego dystansu.
  4. Uczniowie nie przynoszą żadnych rzeczy na teren szkoły.
  5. Uczniowie przy wejściu do szkoły zachowują zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.
  6. Uczniowie klas VIII muszą zgłosić się osobiście, ponieważ kwitują odbiór świadectwa  podpisem w Księdze Absolwenta ( proszę przynieść własne długopisy). Rozdanie Zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się najwcześniej 31 lipca 2020 r.. Po odbiór należy się zgłosić osobiście i pokwitować odbiór podpisem. Dokładne informacje będą zamieszczone na stronie szkoły.
  7. Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać w wyznaczonym terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Dowozy:
Kulin  
przyjazd 8:50
 
powrót 9:30
Jugowiec,
Kryniczno (przystanek przy posesji nr 22,
Gozdawa
przyjazd 9:50
powrót 10:45
Wojczyce,
Kryniczno (przystanek przy bibliotece),  
przyjazd 9:50
powrót 10:45
Ramułtowice,
Budziszów
przyjazd 11:15
powrót 12:00
Sikorzyce,
Świdnica Polska,
Czechy
przyjazd 11:15
powrót 12:00