Szkolne aktualności

Realizacja przyjmowania i zwrotów

materiałów bibliotecznych

  1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie od 15 czerwca 2020 r.   Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, w który dzień i na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
  2. Nauczyciel Bibliotekarz powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach odkupienia zniszczonej książki.
  3. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek określa regulamin (zwrot podręczników w kompletach, z dołączoną płytą CD -język obcy, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
  1. Zapytania lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów książek uczeń lub rodzic kieruje  do nauczyciela bibliotekarza na dziennik elektroniczny.
  2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
  3. Zaleca się, aby uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników był w maseczce.
  4. Osoby oddające podręczniki i wypożyczone książki wchodzą pojedynczo do sali nr 5 oraz zachowują przed salą bezpieczną odległość.
  5. Przyjęte książki będą odkładane do pudła a podręczniki będą odstawiane na wydzielone ławki szkolne. Odizolowane egzemplarze oznaczone będą datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączone zostają do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
  6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Daty oddawania podręczników:

Kl. 1a  15.06.2020 r. (poniedziałek) od   700  do   930  

Kl. 2 a   15.06.2020 r. (poniedziałek)   od  700   do   930

Kl. 3 a   15.06.2020 r. (poniedziałek)   od    930   do  1030

Kl. 3 b   15.06.2020 r. (poniedziałek) od     930   do  1030

Kl. 4 a     22.06.2020 r. (poniedziałek) od    700   do    930

Kl. 5 a   22.06.2020 r. (poniedziałek)  od    700   do   930

Kl. 5 b   22.06.2020 r. (poniedziałek) od  930     do   1030

Kl. 6 a   22.06.2020 r. (poniedziałek) od   930     do   1030

Kl. 6 b   19.06.2020 r. (piątek) od    700      do   930

Kl. 7 a   19.06.2020 r. (piątek) od   700     do     930

Kl. 7 b   19.06.2020 r. (piątek) od    930      do  1030

Kl. 8 a 19.06.2020 r. (piątek) od    930     do   1100