Środa Śląska - wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
Nr projektu:  
Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia

Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego

Czytaj więcej: harmonogram na miesiąc styczeń 2021 r.