Kamizelki"Dobrze Cię widzieć”
Nasza szkoła przyłączyła się w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu – realizowanego w ramach projektu „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.
Pani Dyrektor na specjalnie zorganizowanym apelu podkreśliła, że mamy kolejne rozwiązania, aby uczniowie czuli się bezpieczni, a rodzice spokojni o to, że zagwarantowali wam dobre dojście do szkoły i bezpieczną szkołę. Wszyscy uczniowie klas I-VIII otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe.
O szczegółach kampanii można przeczytać na stronie www.dobrzeciewidziec.org