Gmina Środa Śląska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Środa Śląska – wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy".

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 298 981,94 PLN