SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
Nr projektu:  
Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia

Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego

1 Zajęcia rozwijające z przyrody 27.01.2021 15:00 - 16:30 Lucyna Andruszków
2 Zajęcia rozwijające z przyrody 28.01.2021 15:00 - 15:45 Lucyna Andruszków
3 Zajęcia rozwijające z matematyki 28.01.2021 13:40 - 14:25 Barbara Kotyla
4 Zajęcia rozwijające z matematyki 01.02.2021 13:00 - 14:40 Barbara Kotyla
5 Zajęcia rozwijające z matematyki 04.02.2021 13:00 - 14:40 Barbara Kotyla
6 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 27.01.2021 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
7 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 30.01.2021 09:00 - 12:00 Renata Medyńska - Bochenek
8 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 01.02.2021 12:45 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
9 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 02.02.2021 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
10 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 06.02.2021 09:00 - 12:00 Renata Medyńska - Bochenek