SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
Nr projektu:  
Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego
1. Zajęcia rozwijające z przyrody 11.12.2020 13:40 - 14:25 Lucyna Andruszków
2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody 11.12.2020 11:50 - 12:35 Lucyna Andruszków
3. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego kl. IV 08.12.2020 11:50 - 12:35 Małgorzata Bolek
4. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI a 08.12.2020 13:40 - 14:25 Małgorzata Bolek
5. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI b 08.12.2020 12:45 - 13:30 Małgorzata Bolek
6 Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII 11.12.2020 13:40 - 15:15 Aleksandra Sobala - Kurzawa
7 Zajęcia rozwijające z matematyki kl. VI, VII 09.12.2020 13:40 - 14:40 Aleksandra Sobala - Kurzawa
8 Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 08.12.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
9 Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 09.12.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
10 Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 11.12.2020 13:40 - 14:25 Sławomir Koman
11 Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 11.12.2020 14:30 - 15:15 Sławomir Koman
12 Zajęcia rozwijające z matematyki 10.12.2020 12:45 - 13:30 Barbara Kotyla
13 Zajęcia rozwijające z przyrody 07.12.2020 12:45 - 13:30 Barbara Kotyla
14 Zajęcia rozwijające z matematyki 08.12.2020 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
15 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 09.12.2020 13:40 - 14:25 Renata Medyńska - Bochenek
16 Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 07.12.2020 12:45 - 14:15 Małgorzata Kociołek - Partyka
17 Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. III, IV 10.12.2020 12:00 - 13:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
18 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 08.12.2020 12:45 - 14:15 Małgorzata Kociołek - Partyka
19 Zajęcia rozwijające z informatyki 09.12.2020 12:45 - 13:30 Małgorzata Kociołek - Partyka
20 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 10.12.2020 11:00 - 11:45 Jolanta Peryga
21 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 11.12.2020 12:00 - 12:45 Jolanta Peryga
22 Zajęcia rozwijające z matematyki 07.12.2020 11:50 - 12:35 Marzena Krankiewicz
23 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 09.12.2020 11:30 - 13:00 Marzena Krankiewicz
24 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 10.12.2020 12:30 - 13:15 Marzena Krankiewicz
25 Zajęcia rozwijające z matematyki 08.12.2020 12:45 - 14:25 Jadwiga Cielińska
  Data i podpis osoby sporządzającej Data i podpis osoby zatwierdzającej