Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

I okres trwa od 01 września 2020 r. do 12 lutego 2021 r.

II okres trwa od 15 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3 Ferie zimowe  18 stycznie – 31 stycznia 2021 r.
4 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 1 lutego 2021 r.
5 Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 1 lutego 2021 r.
6 Rada klasyfikacyjna za I okres 12 lutego 2021 r.
7

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

25 maja 2021 r. (wtorek)

26 maja 2021 r. (środa)

27 maja 2021 r. (czwartek)

8 Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia - 06 kwietnia 2021 r.
9 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2020/2021 21 maja 2021 r.
10 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 21 maja 2021 r.
11 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021 21 czerwca 2021 r.
12 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
13 Wakacje – ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 1)25 maja 2021 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski;
  2. 2)26 maja 2021 r. – środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka;
  3. 3)27 maja 2021 r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny;
  4. 4)4 czerwca 2021 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym;
  5. 5)24 czerwca 2021 r. – czwartek przed zakończeniem roku szkolnego.

W ww. dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Przed każdym z wymienionych dni wychowawcy klas przeprowadzą rozpoznanie w zakresie potrzeb środowiska szkolnego na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

Zmiana organizacji roku szkolnego

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ze zm. (§ 1a)

I okres trwa od 01 września 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.

II okres trwa od 25 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3 Ferie zimowe  04 stycznie – 17 stycznia 2021 r.
4 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 22 grudnia 2020 r.
5 Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 22 grudnia 2020 r.
6 Rada klasyfikacyjna za I okres 22 stycznia 2021 r.
7

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

25 maja 2021 r. (wtorek)

26 maja 2021 r. (środa)

27 maja 2021 r. (czwartek)

8 Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia - 06 kwietnia 2021 r.
9 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2020/2021 21 maja 2021 r.
10 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 21 maja 2021 r.
11 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021 21 czerwca 2021 r.
12 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
13 Wakacje – ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.