Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

I okres trwa od 01 września 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

II okres trwa od 23 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
3 Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
4 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 5 stycznia 2023 r.
5 Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 5 stycznia 2023 r.
6 Rada klasyfikacyjna za I okres 23 stycznia 2023 r.
7

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

23 maja 2023 r. (wtorek)

24 maja 2023 r. (środa)

25 maja 2023 r. (czwartek)

8 Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia -11 kwietnia 2023 r.
9 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2022/2023 19 maja 2023 r.
10 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 19 maja 2023 r.
11 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/2023 19 czerwca 2023 r.
12 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
13 Wakacje – ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 31 października 2022 r. - poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym;
  2.  2 maja 2023 r. - wtorek przed dniem ustawowo wolnym;
  3.  23 maja 2023 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski;
  4. 24 maja 2023 r. – środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka;
  5. 25 maja 2023 r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny;
  6. 9 czerwca 2023 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym;