Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

I okres trwa od 01 września 2021 r. do 21 lutego 2022 r.

II okres trwa od 24 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01 września 2021 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3 Ferie zimowe  31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
4 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 5 stycznia 2022 r.
5 Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 5 stycznia 2022 r.
6 Rada klasyfikacyjna za I okres 21 stycznia 2022 r.
7

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

24 maja 2022 r. (wtorek)

25 maja 2022 r. (środa)

26 maja 2022 r. (czwartek)

8 Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia -196 kwietnia 2022 r.
9 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2020/2021 24 maja 2022 r.
10 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 24 maja 2022 r.
11 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021 20 czerwca 2022 r.
12 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
13 Wakacje – ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 1) 12 listopada 2021 r. - piątek po dniu ustawowo wolnym;
  2. 2) 7 stycznia 2022 r. - piątek po dniu ustawowo wolnym;
  3. 3) 2 maja 2022 r. - poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym;
  4. 4) 24 maja 2022 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski;
  5. 5)25 maja 2022 r. – środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka;
  6. 6)26 maja 2022 r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny;
  7. 7)17 czerwca 2022 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym;
  8. 8)23 czerwca 2022 r. – czwartek przed zakończeniem roku szkolnego.