Projekty

 

"Owoce w szkole"

     Nasza szkoła korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu „Owoce w szkole".Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieci otrzymują w szkole świeże warzywa, owoce i soki.

 

 

 

 

 

 


      Szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, gdzie weryfikowana jest wiedza uczniów z matematyki a wyniki porównywane są z wynikami rówieśników z całej Polski.