PA133364Dzień Edukacji Narodowej
w szkole w Rakoszycach

13 października 2016 roku w Zespole Szkół w Rakoszycach świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Święto Edukacji Narodowej potocznie nazywane jest Dniem Nauczyciela, należy jednak pamiętać, że jest to święto całej szkoły, a więc również uczniów, pracowników administracji i obsługi technicznej. Warto wspomnieć historię Święta Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Rakoszycach

P9013107Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek, który zainaugurował rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017.
Na uroczystym apelu wszystkich zebranych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście przywitała pani Dyrektor Jadwiga Cielińska. Na uroczystość przybyli Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Grabowiecki, ks. Mieczysław Kinaszczuk, przedstawiciele Związku Sybiraków  Prezes Ryszard Ćwikliński i Barbara Wesołowska, sołtys Władysław Błach oraz przewodniczący Rady Rodziców Marek Szachniewicz.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 uważamy za otwarty!

Dzień Patrona

„Wokół bezkresny szary step kirgiski.

 Ciągle jedziemy i czas nam się dłuży,

 Aż wreszcie wioska zagubiona w stepie

 I nędzne chaty - oto cel podróży.”

Czytaj więcej:  Dzień Patrona