Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

I okres trwa od 03 września 2019 r. do 18 stycznia 2019 r.

II okres trwa od 21 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 03 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 07 stycznia 2019 r.
4 Termin powiadamiania o semestralnych ocenach klasyfikacyjnych 07 stycznia 2019 r.
5 Rada klasyfikacyjna za I okres 21 stycznia 2019 r.
6 Ferie zimowe  28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
8

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

Egzamin gimnazjalny - część językowa

10 kwietnia 2019 r.

środa

11 kwietnia 2019 r.

czwartek

12 kwietnia 2019 r.

piątek

9

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

15 kwietnia 2019 r.

poniedziałek

16 kwietnia 2019 r.

wtorek

17 kwietnia 2019 r.

środa

9 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
10 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2016/2017 17 maja 2019 r.
11 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 17 maja 2019 r.
12 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2016/2017 17 czerwca 2019 r.
13 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
14 Wakacje – ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 1)02 listopada 2018 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym;
  2. 2)12 kwietnia 2019 r. – piątek – egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny;
  3. 3)17 kwietnia 2019 r. – środa – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny;
  4. 4)02 maja 2019 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym;
  5. 5)19 czerwca 2019 r. – środa przed zakończeniem roku szkolnego.

12 kwietnia 2019 r. nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla ucznów klasy trzeciej gimnazjum.

17 kwietnia 2019 r. nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej.

Przed każdym z wymienionych dni wychowawcy klas, których dotyczą dodatkowe dni wolne, przeprowadzą rozpoznanie w zakresie potrzeb środowiska szkolnego na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W ww. dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.