Plan dowozów uczniów w roku szkolnym 2019/2020

        obowiązujący od 27 .01.2020 r.

    

PRZYJAZDY

Jugowiec 705
Kryniczno (przystanek przy posesji nr 22) 710
Gozdawa 715
Czechy 725
Świdnica Polska  730
Sikorzyce 735
Wojczyce 705
Kryniczno (przystanek przy bibliotece) 710
Ramułtowice 725
Budziszów 7 30
Kulin 740
 

 

ODJAZDY

Kulin 1245; 1340; 1435
Gozdawa, Kryniczno, Wojczyce, Jugowiec 1255; 1350; 1445
Świdnica Pol.,  Czechy,  Sikorzyce,  Budziszów,  Ramułtowice 1245; 1340; 1435