plan lekcji 2017/2018

Szkoła Podstawowa 1a 1b 2a 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6 7Gimnazjum  2A 3A

 

Klasa 1a                                  wychowawca: Barbara Kotyla
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. I a I a J. ANGIELSKI I a RELIGIA
2. J. ANGIELSKI
I a I a I a I a
3. I a RELIGIA
WF (SD) I a I a
4. I a I a I a I a WF
5. I a   I a
6.
7.

Klasa 1b                               wychowawca: Beata Koman
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. I b RELIGIA I b I b I b
2. I b I b I b I b I b
3. WF I b RELIGIA I b I b
4. J. ANGIELSKI I b WF (SD) I b I b
5. I b  J. ANGIELSKI
6.
7.

Klasa 2a                           wychowawca: Małgorzata Kociołek-Partyka
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. J. ANGIELSKI II a II a II a II a
2. WF II a RELIGIA II a WF
3. II a II a II a II a II a
4. II a RELIGIA II a II a II a
5. II a II a J. ANGIELSKI
6.
7.

Klasa 3a                           wychowawca: Marzena Krankiewicz
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. III a III a III a WF III a
2. RELIGIA WF III a III a J. ANGIELSKI
3. III a III a
III a III a III a
4. III a III a III a III a III a
5. J. ANGIELSKI   RELIGIA III a
6.
7.

Klasa 3b                                 wychowawca: Barbara Glazer
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. RELIGIA III b WF J. ANGIELSKI III b
2. III b III b III b III b RELIGIA
3. III b III b III b III b WF
4. III b J. ANGIELSKI III b III b III b
5.   III b  III b III b
6.
7.

Klasa 4a                             wychowawca: Sławomir Koman
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MUZ.   MAT.   J.NIEM.   J.NIEM   INF.  
2. MAT.   J.POL.   MAT. MAT.   J.POL.  
3. J.POL.   HIST.   J.POL.   J.POL.   WF/BAS.  
4. J.NIEM. Z.ZWYCH   PLAST.   WF   WF/BAS.
5. WF   PRZYR.   TECH.   REL.   PRZYR.
6.           REL.   
7.

Klasa 4b                          wychowawca: Andrzej Partyka
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. J.POL.   J.POL.   REL.   MAT.   J.POL.  
2. MUZ.   MAT.   J.NIEM.   J.POL.   J.NIEM.  
3. MAT.   J.NIEM.   MAT.   PRZYR.   WF/BAS.  
4. PRZYR.   HIST.   J.POL.   WF   WF/BAS.  
5. WF   TECH.   PLAST.   Z.ZWYCH.   INF.  
6. REL.            
7.

Klasa 5a                               wychowawca: Marzena Walesiak
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT.   J.POL.   WF/BAS.   J.POL.   HIST.  
2. J.POL.   J.POL.   WF/BAS.   MAT.   J.POL.  
3. MUZ.   MAT.   J.POL.   WF   PRZYR.  
4. Z.TECH.   J.A.   PRZYR.   REL.   MAT.  
5. PRZYR.   REL.   J.A.   PLAST.   J.A.  
6. Z.ZWYCH.    WF       Z.KOMP.    
7.      

Klasa 5b                    wychowawca: Alicja Kroczak
  Poniedziałek Wtorek Środa CzJ.POL.wartek Piątek
1. J.POL. PRZYR. WF/BASEN Z.TECH.   PRZYR.
2. PRZYR. REL. WF/BASEN WF   HIST.
3. J.A.   J.POL. Z.ZWYCH   J.A.   MAT.
4. MUZ.   J.POL.   MAT.   MAT.   J.POL.
5. MAT.   J.A.   J.POL. PLAST.   REL.
6.   WF   Z.KOMP.    
7.          

Klasa 6                    wychowawca: Maciej Ochnicki
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIST.   WF/BASEN   J.POL.   HIST.   MAT.  
2. J.POL.   WF/BASEN   J.POL.   REL.   PRZYR.  
3. MAT.   J.POL.   MAT.   MAT.   J.POL.
4. WF   PRZYR.   Z.ZWYCH   J.POL.   Z.KOMP.  
5. REL.   MAT.   J.A.   WF   Z.TECH.  
6. MUZ.   J.A.   PLAST.   PRZYR.   J.A.  
7.             WDŻ          

Klasa 7                       wychowawca: Paweł Kosiński
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHEM.   HIST.   CHEM.   REL.   WF/BASEN
2. J.A.1/J.N.2   J.A.1/INF.2   Z.ZWYCH   GEOGR.   WF/BASEN
3. J.POL.   BIOL.   J.A.1/J.N.2   FIZ.   J.POL.
4. MAT.   GEOGR.   J.N.1/J.A.2   J.POL.   HIST.  
5. J.N.1/J.A.2   FIZ.   MAT.   BIOL.   MAT.  
6. WF   J.POL.   J.POL.   MAT.   INF.1/J.A.2  
7. MUZ.   REL.   WF   PLAST.           WDŻ  

Klasa 2A GIM                wychowawca: Izabela Błońska
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. J.N.1/J.A.2   HIST.   GEOGR.   WF/BASEN   FIZ.  
2. CHEM.   J.POL.   CHEM.   WF/BASEN   J.POL.  
3. J.A.1/J.N.2   Z.TECH.   HIST.   J.POL.   INF.
4. WOS   MAT.   J.POL.   MAT.   REL.
5. J.POL.   WF   BIOL.   J.A.1/J.N.2   Z.ZWYCH.  
6. MAT.   REL.   WF   J.N.1/J.A.2   MAT.  
7.   J.N.1   Z.ART.            WDŻ   J.N.2      

Klasa 3A GIM            wychowawca: Aleksandra Sobala-Kurzawa
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  FIZ.    MAT.    MAT.    MAT.    J.POL.  
2. MAT.    BIOL.    J.POL.    J.POL.    MAT.   
3. HIST.    WF/BASEN    CHEM.     J.A.1/J.N.2   HIST. 
4. J.POL.    WF/BASEN    GEOGR.     J.N.1/J.A.2   GEOGR. 
5. Z.ART.     J.A.1/J.N.2   WF     FIZ.   WF   
6. EDB/WDŻ     J.N.1/J.A.2   Z.TECH.    REL.    WOS   
7.  EDB/WDŻ    J.P.   Z.ZWYCH    INF.    REL.