TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 20 września 2018 r. – zebranie ogólne oraz spotkanie z wychowawcami

2. 21 listopada 2018 r. – spotkanie z wychowawcami oraz konsultacje indywidualne

3. 23 stycznia 2019 r. – zebranie ogólne, spotkanie z wychowawcami oraz konsultacje    indywidualne

4. 27 marca 2019 r.   – spotkanie z wychowawcami oraz konsultacje indywidualne

klasy VIII SP i III gimnazjum- godzina 16.00

klasy pozostałe - godzina 17.00

5. 22 maja 2019 r.       – spotkanie z wychowawcami oraz konsultacje indywidualne