Egzamin gimnazjalny

1. Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 9:00

- z zakresu języka polskiego - 11:00

2. Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2012 r.

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - 9:00

- z zakresu matematyki - 11:00

3. Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r.

- na poziomie podstawowym - 9:00

- na poziomie rozszerzonym - 11:00

Egzamin ósmoklasisty

1. Język Polski- 17 kwietnia 2019 r.

2. Matematyka-  18 kwietnia 2019 r.

3. Język obcy - 19 kwietnia 2019 r.