Szkolne aktualności

DSC 5762Uroczystość pasowania na ucznia klasy I.

23 października 2019 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach.. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni Burmistrz Środy Śląskiej, Dyrektor ZOPO, Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas O-III, uczniowie, rodzice pierwszaków oraz pracownicy administracji.

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Pierwszoklasiści przygotowani przez wychowawczynię p.Marzenę Krankiewicz z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Po programie artystycznym Pani Jadwiga Cielińska- dyrektor szkoły, uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, a sekretarz szkoły- legitymacje szkolne.   

Na zakończenie uroczystości rodzice wręczyli swoim pociechom słodycze a przedstawiciele klas drobne upominki.