Szkolne aktualności

IMG 20190919 133350150 rocznica powstania ukladu okresowego pierwiastków chemicznych.

Nauka w naszej szkole to nie tylko ławki, podręczniki, tablica i zadania domowe. Pani Katarzyna Pająk z okazji 150 rocznicy powstania układu okresowego pierwiastków zaprosiła uczniów 8 klasy do uczczenia w sposób twórczy i niezwykle ambitny tego jakże ważnego dla nauki dnia.

Dmitrij Mendelejew 150 lat temu stworzył układ okresowy pierwiastków, co niepodważalnie zaliczyć można do jednego z przełomowych osiągnięć naukowych XIX wieku. Nasi ósmoklasiści, korzystając z ładnej pogody, stworzyli na szkolnym boisku własne tzw. tablice Mendelejewa. Wystarczyło odrobinę kreatywność i kolorowej kredy. Efekty ich pracy mógł podziwiać każdy, kto spędzał przerwy na podwórku.