Szkolne aktualności

ORTOGRAFIASzkolny Konkurs Ortograficzny
w klasach II i III
Dnia 6 maja 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III a SP. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości pisowni poznanych wyrazów z trudnościami ortograficznymi, wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, motywowanie do osiągania sukcesów od najmłodszych lat.
Do konkursu przystąpiło 4 uczniów z klas II i 5 uczniów z klasy IIIa.  
                                                Konkurs rozstrzygany był w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasa II
II kategoria – klasa III
Konkurs zawierał uzupełnianie wyrazów z lukami.
W konkursie wygrywają uczniowie, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
Klasy II
I miejsce – Mateusz Mochocki - klasa II a
II miejsce – Bartosz Kruczek - klasa II b
III miejsce – Gabriela Chojecka - klasa II a
Klasa III a
I miejsce – Amelia Bronowicka
II miejsce – Lena Szachniewicz
III miejsce – Bartosz Zatoński
Zwycięzcy wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi, dyplomami oraz zaproszeniem do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez SP w Środzie Śl.
Pozostali uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami za udział w konkursie.

                                                                                                     Organizator konkursu

                                                                                                           Barbara Kotyla