Szkolne aktualności

P2140533 KopiowanieObchody dnia Patrona Szkoły
W dniu 10 lutego miała miejsce 79. rocznica pierwszych wywózek polskich obywateli w głąb ZSRR. Ponieważ nasza szkoła nosi imię Sybiraków, uczciliśmy ten dzień szczególną pamięcią. Uczniowie 5 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum zorganizowali 14 lutego 2019 roku apel upamiętniający historię zesłańców.
Szkolna społeczność zachowała godną postawę w czasie odtwarzania biegu wydarzeń, które pokierowały losami Sybiraków. Uczciliśmy ten dzień strojem galowym i powagą.
Starsi uczniowie przybliżyli kolegom i koleżankom położenie Sybiraków i uprzytomnili grozę położenia i trudy życia na Syberii. Młodsi ze zrozumieniem recytowali przejmujące utwory o tamtych zdarzeniach.
Starsi uczniowie wystąpili 12 lutego także w Domu Kultury w Środzie Śląskiej, gdzie specjalnymi gośćmi byli Sybiracy oraz władze gminy.