Szkolne aktualności

iii3Warsztaty ekologiczne-
"Kraina Łęgów Odrzańskich".
W dniu 8 stycznia 2019r. odbyły się warsztaty w formie gry edukacyjnej „Na spotkanie z Siwoszem”. Warsztaty były przeprowadzone przez pracowników Stowarzyszenia Kraina Łęgów Odrzańskich.
Warsztaty oraz gra edukacyjna były przeprowadzone w klasach szóstych. Zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy uczniów w zakresie ochrony środowiska, jego zagrożeń, chronionych gatunków flory i fauny oraz skutków zmian klimatycznych.