Szkolne aktualności

                                                   rc 625 340 1544443957402 16 35396 szkola 2
Spotkanie w ramach programów prewencyjnych "Świadomy junior",
"Policja przeciwko przemocy w rodzinie".
W pierwszej połowie grudnia br. odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, którzy omawiali zagadnienie przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu oraz przybliżali zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Młodzież obejrzała prezentację multimedialną przedstawiającą zasady korzystania z Internetu, przybliżającą zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież. Policjantka zwracała uwagę, jakiego rodzaju zachowania w Internecie są niewłaściwe, a tym samym, jakiego rodzaju konsekwencje mogą za nie grozić. Uczniowie zadawali pytania, a także opowiadali o własnych doświadczeniach związanych m.in. z zawieraniem znajomości w sieci.
Ważnym elementem spotkania było omówienie zjawiska przemocy, a w szczególności przemocy rówieśniczej, która nie powinna mieć w szkole miejsca. Podkreślała, że za niewłaściwe zachowania dzieci i młodzież też ponoszą konsekwencje.
Policjantka w klasach najmłodszych nawiązała do zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw na śniegu w aspekcie zbliżającej się przerwy świątecznej oraz ferii zimowych. Nie mogło tutaj zabraknąć wskazówek dot. bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach wodnych, które stanowią szczególne zagrożenie dla dzieci podczas spędzania czasu wolnego na dworze.