Szkolne aktualności

 

indeks 1Bezpieczeństwo w sieci
28 listopada 2018r. odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV- VIII i gimnazjum. Podczas zajęć zaprezentowano uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwiono ich na specyfikę problemu. Pani prowadzące zajęcia omówiła konsekwencje cyberprzemocy dla ofiar oraz sprawców, podała zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci, przedstawiła sposoby reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
Problematyka cyberprzemocy została przedstawiona również rodzicom na zebraniu 21 listopada br.